Badhoeve Bouw Badhoeve Bouw

Uitbreiden en herindelen van Tijl Uilenspiegelschool te Amsterdam

Opdrachtgever:

AWBR Amsterdam

Architect:

Premark Advies en Architectuur

Doorlooptijd:

13 maanden

Project werving:

Openbare Aanbesteding

Projectverwerving: Openbare aanbesteding