Badhoeve Bouw Badhoeve Bouw

Aan- en nieuwbouw school As Siddieq te Amsterdam

Opdrachtgever:

Stichting Islamitische Scholen Amsterdam

Architect:

G.A.J. Architecten

Doorlooptijd:

10 maanden

Project werving:

Onderhandse Aanbesteding

In opdracht van Stichting Islamitische Scholen Amsterdam heeft Badhoeve Bouw aan- en nieuwbouw werkzaamheden uitgevoerd aan schoolgebouw As Siddieq te Amsterdam, aansluitend op de renovatie van reeds uitgevoerde werkzaamheden.

FASE: 2

Opdracht is verleend middels een onderhandse aanbesteding.

Wij hebben 10 lokalen en toiletgroepen in de bestaande school ge├╝pgraded. Tevens zijn de gevelkozijnen vernieuwd.

In de nieuwbouw zijn 3 lokalen gerealiseerd met ruimtes voor directie alsmede VVE. Ook is er een tribune gekomen en een speellokaal.

Totaal ca. 922 m2 vloeroppervlakte nieuwbouw